اساتید

♦ در اصفهان

۱- شیخ محمد باقر نجفی اصفهانی
۲- فرزند ایشان شیخ محمد حسین مسجد شاهی اصفهانی
۳- میرزا ابوالمعالی کلباسی  

♦ در سامراء

۱- میرزای شیرازی
۲- سید محمد فشارکی
۳- سید اسماعیل صدر
۴- آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی در تفسیر، و از مرحوم میرزا حسین نوری (صاحب مستدرک) هم در حدیث استفاده بردند، از ایشان و شیخ محمد طه نجف و میرزا حسین خلیلی تهرانی اجازه روایتی دارند.

تمامی حقوق محفوظ است